LEFORDÍTOTTÁK!: A LEGKORÁBBI, ÍRÁSBAN FENNMARADT MAGYAR KÁROMKODÁST! A NÉMETEKET SZIDTUK!


Hirdetés


Mi, magyarok híresen cifrán tudunk káromkodni. A legkorábbi, írásban fennmaradt káromkodásban nem is akárkiket szidtunk, nem is akárhogyan!

A legkorábbról írásban is fennmaradt magyar szitkozódás története egészen 1355-ig nyúlik vissza. Ekkoriban Nagy Lajos magyar király (1342-1382) segélyhadat küldött Habsburg II. Albert osztrák herceg és Luxemburgi IV. Károly német-római császár támogatására Zürich és szövetségesei ellen. A háború igencsak keserves volt, Zürich város körül rettenetesen megharcoltunk a svábföldi németekkel. Mi magyarok a Szent Királyok segítségéért könyörögtünk, és végül győztünk. A csata körülményeit felelevenítő Dubnici Krónika szerint

„… Úgy hullottak le a szájas németek a magyarok előtt, mint ökrök a vágóhídon. A magyarok ugyanis azt a parancsot kapták, hogy egy németet se fogjanak el, hanem mindnyájukat részegítsék meg a halál poharából… A magyarok vészes kardot villogtatva fejük fölött, elcsapták kezüket és fejüket, mondván:”

és itt jön a káromkodás! Nézzük először eredeti írásmódban:

„Wezteg kwrwanewfya zaros nemeth, iwttatok werenkewht, ma yzzywk thy wertheketh”.

Sejted mi lehet?

Egy kis segítség:

„Veszteg, kurvanő fia szaros német, ittátok vérünket, ma isszuk ti véreteket.”

Ezzel a káromkodással indultunk csatába, és lám-lám, nyertünk!

Hirdetés


Hirdetés betöltése...