Komoly egészségügyi kockázatot jelenthet a házilag fúrt kút


Hirdetés


A legnagyobb gondot az okozhatja, ha a hálózati víz keveredik a házilag fúrt kút vizével. Ez óriási egészségügyi kockázatot, veszélyt jelent. A kétévente elvégzett kérdőíves vizsgálatából kiderül, a válaszadók harmada nincs tisztában azzal, milyen veszélyeket rejt a saját fúrt kút létesítése. Ugyanakkor azok, akik ismerik a veszélyeket is, sokszor a költségmegtakarítás miatt mégis az illegális kútfúrást választják. Ez egyre több problémát jelent a víziközmű szolgáltatóknak, ha a házilag fúrt kutat és a közüzemi ivóvízhálózatot a házi vízellátó rendszeren keresztül összekötik, ugyanis a házi kútból származó ismeretlen minőségű, de rendszerint szennyezett, fogyasztásra alkalmatlan víz bejuthat a közüzemi vízhálózatba és szennyezett víz kerülhet a fogyasztókhoz.

A házilag fúrt kutak nagy részének kivitelezése sajnos szakszerűtlenül, sokszor engedély nélkül történik. Ezek vize legtöbbször talajvízből, vagy sekélyebb rétegvizekből származik. Ezek a vízbázisok szinte mindenhol szennyezettek, de különösen a nem, vagy részben csatornázott települések, valamint az intenzíven használt mezőgazdasági területek, állattartó telepek környezetében. A házi fúrt kutak vizének ivóvízként való felhasználását rendszerint határérték fölötti nitrát tartalmuk, továbbá bakteriológiai, biológiai szennyezettségük teszi lehetetlenné, de nem zárható ki egyéb szennyező komponensek határérték fölötti jelenléte sem. A nem szakszerűen létesített mélyfúrású kutak is hasonló veszélyt jelenthetnek, amennyiben a kivitelezés során – sokszor a költségek csökkentése érdekében – elmarad a felső, szennyezett vízadó rétegek kizárása a víztermelésből.

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Környezet és Vízminőségvédelmi Osztályának vezetője, Miklósfalvi Gusztáv elmondta; “Szigorúan tilos a saját kút, vagy egyéb vízvételezés összekötése az ivóvízhálózattal, mert ez a meggondolatlan cselekedet azon túl, hogy többlet szennyvíz mennyiséget jelent, amely méretlenül jut a szennyvíztelepekre, nagyon súlyos egészségügyi következményeket vonhat maga után.” A szakember hozzátette, hogy nagyon fontos, hogy ha saját kutat fúratunk, azt mindig a szabályok betartásával, az engedélyeket beszerezve, szakszerűen tegyük, ezzel elkerülhetjük, hogy akár több száz fogyasztó vizét tegyük ihatatlanná.

Ez a cikk, éppen aktuális >>>>>

FIGYELEM! Családi házad van? Akkor akár téged is megbírságolhatnak, ha ezt nem jelented be!

Hirdetés


Hirdetés betöltése...