KINCSEM, A VERSENYLÓ, AKIT SOHA NEM GYŐZTEK LE!!


Hirdetés


Kincsem (Tápiószentmárton, 1874. március 17. – Kisbér, 1887. március 17.) többszörös díjnyertes, Magyarországon tenyésztett, angol telivér szülőktől származó versenyló, a magyar lósport és lótenyésztés büszkesége. Magyarországon „a legyőzhetetlen csodakanca” névvel, Európa többi részén pedig a „Hungarian miracle” és a „Hungarian wonder” (vagyis magyar csoda) titulusokkal illették.

Kincsem Blaskovich Ernő tápiószentmártoni lótenyésztő birtokán született, Waternymph nevű, angol telivér fajtájú anyját Kisbéren fedeztették, ahol az apamén az 1872-ben 5500 fontért Angliában megvásárolt Cambuscan volt.  A sportsikerei révén később világhírűvé vált magyar versenyló  Magyarországon kívül Európa több országában, Ausztriában, Angliában, Franciaországban, Csehországban és Németországban, 13 versenypályán, 54 alkalommal állt rajthoz és 54 győzelmet aratott. Győzelmeinek értékét emeli, hogy kancaként verte meg a méneket, ami a lóversenyeken kivételesnek számít. Krúdy Gyula 1926-ban így foglalta össze kivételességét a Taral, a csodalovas és a 100 éves lóverseny című írásában:

Kincsem volt az, aki fellelkesítette a magyar urakat, hogy a csodakancához hasonló paripákat tenyésszenek, amelyekkel majd öregbítsék a magyar lónevelés hírnevét, végig az egész világon. A Majthényi Izidorok, a Baltazziak, Zichy Béla grófok, Dréher Antalok, Springer Gusztávok, Teleki László grófok, Apponyi Antalok, Geist Gáspárok, Luczenbacher Miklósok, a Rothschildok, a Sigrayak, Wenekheimek, Esterházyak, Harkányiak, Rohonczyak, Szemerék voltaképpen azért neveltek csikókat az utolsó ötven esztendőben, hogy utolérjék ama legendás Blaskovich Ernőt. ”.
– Krúdy Gyula

Hatéves korára azonban lábainak ízületei megkoptak, ezért abbahagyva a versenyzést tenyészkancaként bizonyított tovább a kisbéri ménesben. Kiváló telivér vérvonalát tovább vitte és öt csikót ellett a legjobb magyar tenyészménektől. A tiszta vérvonalba tartozó angol telivérek utódai közül több ló is szép eredményt ért el a világ versenypályáin és a családfája, főként német tenyészetekben, a mai napig is tovább él. Kincsem versenyeiről – a futamok részletes adatait is közölve – a korabeli újságok rendszeresen tudósítottak.

A világhírűvé vált versenyló nevét a budapesti Kincsem Park, és a 2007. június 8-án Sárneczky Krisztián csillagász által felfedezett, 161975 Kincsem nevű aszteroida is őrzi. Több szobrot és festményt is készítettek róla, életnagyságú bronzszobra a Kincsem Parkban, a galopp-pálya bejáratánál található. Herendi Gábor filmrendező 2017-ben mutatta be Kincsem című romantikus kalandfilmjét, mely a csodakancát és a kiegyezés korát bemutató valóságos eseményeket is tartalmazó filmfeldolgozása a ló és tulajdonosa életének.

Kincsem pályafutása

Születése

Kincsem születési helyét gyakran vitatják, harcol érte Kisbér is (Kisbér volt az Osztrák–Magyar Monarchiában az angol telivérfajta tenyésztési központja), de a születési helyére vonatkozó legkorábbi, hitelesnek elfogadható adat a Vadász és Versenylap 1874. július 15-én megjelent híre, amely szerint Blaskovich Ernő tápiószentmártoni lótenyésztő birtokán, az ottani ménesben ellette a Waternymph nevű, előkelő pedigrével, rendelkező telivér anyakanca. Az apja a híres, sokszoros futamgyőztes Cambuscan nevű angol telivér fedezőmén volt, aki Viktória brit királynő magánméneséből, a Hampton Court-i istállóból került Kisbérre. Az angol telivérek vérvonala 26 ménre vezethető vissza, de az 1700-as évektől már csak három ménre és 50 kancára, melyet akkor még angol-arab keresztezésnek hívtak.

Kisbéri ménesbélyeg rajza, Révai nagy lexikona, az állami ménesekből származó csikókat tüzes vassal égetett ménesbélyeggel látták el. Manapság a csikót a születést követő hat hónapon belül kell megjelölni

A fajta kialakulását követően az 1700-as évek eleje óta más fajták vére nem került bele.  Az angol telivérnek nevezett lófajta első törzskönyvét (General Stud Book) 1793-ban adták ki, a törzskönyvet akkor lezárták és más vérvonal nem kerülhet be a fajta lovai közé. Manapság több százezer angol telivér csikót regisztrálnak a törzskönyvbe és ellenőriznek DNS alapú származás-ellenőrző vizsgálattal szerte a világon.

A csodakanca trénerének dédunokája, Hesp József szerint a legkorábbi hírlapi forrásban a „Vadász és Versenylap” 1874. július 15-i számának 199. oldalán, az olvasható, hogy „Blaskovich Ernő ur telivér ménesében Tápió-Sz.-Mártonon” Blaskovich Ernő vadászlova Waternymph egy sárga kancacsikót ellett Cambuscantól. A csikó egy szabályos alakú fehér folttal, egy csillag jeggyel a homlokán született. Ugyanennek a lapnak az 1887. március 24-én megjelent lapszámában viszont az olvasható, hogy „Blaskovits Ernő ur nevelése, s Kisbérben elletett, hol anyja Waternymph akkor éppen farsangolni volt”, azaz fedeztetésen volt. A szülők azonossága miatt is kétségtelen, hogy a legkorábbi híradás Kincsem világra jöttéről tudósít. Apja, Cambuscan, egy import angol telivér volt, amelyet 1871-ben vásárolt meg Francis Cavaliero a kisbéri ménes számára. Anyja az ozorai Esterházy-ménesből származó Waternymph nevű kanca volt, amelyet 1864-ben vásárolt meg Blaskovich Ernő és 1873-ban vitték fedeztetni Kisbérre. (Ezen adatok alapján persze nem zárható ki, hogy Waternymph akár egy harmadik helyen ellette Kincsemet, és csak néhány héttel később került Tápiószentmártonra, de “perdöntőbb” forrás előkerüléséig be kell érni az idézett, szakmailag megbízható korabeli tenyésztési és versenyhírlap tudósításával.)

Életrajzát egy szakférfiú tollából a következőkben közöljük: Kincsem elletett 1874-ben, apja a kisbéri magyar kir. állami ménesben lévő Cambuscan nevű csődör, anyja egy Waternymph nevű kancza, melyet Blaskovics Ernő 3 éves korában vett néhai hg. Eszterházy Pál ozorai méneséből, hol az egy eredeti angol kanczától, The Merinaidtól, és az országban igen ismeretes Cotswold méntől (mely most Návay Tamás csanádi főispán tulajdona) nemzetett. — Waternymph maga is derék kancza volt, s 1863-ban Pesten a Nemzeti dijat nyerte, mint leánya 14 évvel később szintén.
– Vasárnapi Ujság 1878. augusztus 18.

Nevét, a Vasárnapi Ujság cikke szerint egyéves korában kapta a csikó Blaskovich istállójában: „szokásban levén nála, hogy midőn a telivér csikók 1 -éves korukat betöltik s kimustráltatnak — nevet kapjanak, kedvenczét Kincsemnek nevezte.”[49]

Versenykarrierje

Tulajdonosa Blaskovich Ernő lótenyésztő, a tápiószentmártoni ménes alapítója volt, akinek két szenvedélye volt, a lovak és a nők, s aki állítólag kis termetű ember lévén szeretett a magas lóháton mutatkozni, nőismerősei ugyanis többnyire magasabbak voltak nála. 1860-ban vette fel tagjai közé az 1842-ben létrejött „Pesti Lovar-Egylet”,amely 1842–1881 között, később pedig 1882–1896 között Magyar Lovaregylet néven működött.

A Nemzeti lovarda épülete Pesten 1858-ban

A lótenyésztő és lóversenyző úrlovas, ménestulajdonos 1863-ban kezdte el az angol telivérek tenyésztését Tápiószentmártonban. Egy történet szerint Kincsem megszületése előtt a nemes vérvonala veszélybe került, anyját, Waternymphet ugyanis vándorló lókereskedők szerették volna megszerezni. Egy este meglesték és megvárták, hogy az istállótulajdonos, Blaskovich Ernő elmegy a birtokáról és a sötétség leple alatt elkötötték az értékes kancát, de a három keresztgerendával eltorlaszolt bejáraton keresztül nem tudták a lovat csendben kivezetni. A mélyen alvó ménesmester felébredt a zajongásra, és elriasztotta a lótolvajokat, majd az istálló embereivel egészen Pest külső kerületéig kergette a sötétben menekülőket, de nem tudta végül elfogni őket. A lovakkal kereskedő Blaskovich elhatározta, hogy az 1874-ben született csikók közül néhányat elad. 1875-ben jelentkezett két vevő is a lószaporulatra Orczy báró és Lónyay gróf, akiknek közös istállójuk volt akkoriban. Körülményes alkudozások után úgy egyeztek meg, hogy a Kincsem nevű sárga csikón kívül mindegyik tetszik a vevőknek. Kincsem így ott maradt a tápiószentmártoni ménesben. Ősszel azonban Gödre került, és kétéves korában Kincsem versenyzői életszakasza elkezdődhetett.

Kincsem és trénere, Hesp Róbert, mellette Kincsem barátja, a fekete-fehér színű macska, Trénere az Angliából Magyarországra, Gödre költözött, eredetileg a pesti vadásztársulat kopómestere (falkár),Hesp Róbert lett. Ekkoriban jónéhány angol telivér tenyésztéssel foglalkozó mezőgazdasági szakember, lovász, patkolókovács, állatorvos és nyeregkészítő is érkezett Magyarországra és a Monarchia országaiba. Francis Cavaliero, Thomas Benson és Robert Hesp volt a három legjelentősebb tréner közülük. Blaskovichék még nem sejtették, hogy a sárga csikó neve már önmagában is telitalálat, hiszen a későbbiek során valóban kincset ért a tulajdonosának, sőt az egész magyar nemzet és a magyar lótenyésztésnek a büszkesége lett.

Blaskovich Ernő, Kincsem tulajdonosa, lótenyésztő, a tápiószentmártoni ménes alapítója 1880 körül

Volt a ménesbirtokon egy fekete-fehér nőstény macska, aki Kincsem legkedvesebb cimborája volt, és sok időt töltöttek együtt a ló istállójában, naponta elkísérte a tréningjeire is. Egy elterjedt anekdota szerint Kincsem a macska nélkül nem volt hajlandó elindulni a versenyein. Több legendás történet keringett arról, hogy egyszer a franciaországi Boulogne-sur-Mer-i kikötőben az egész istállószemélyzet kétségbeesetten kereste a macskát, amikor az történetesen elkóborolt a ló mellől. A „hölgy” kissé „bogaras” és érzékeny ló volt, különösen az ivóvízre volt kényes. Van néhány történet arról is, hogy miként sikerült a baden-badeni futam pályájának a közelében Kincsemnek megfelelő vizet találni, mert az akkor már egy napja víz nélkül szomjazó kanca nem fanyalodott rá a személyzet által kínált és választott kristálytiszta ivóvízre. Sikerült a pálya közelében olyan minőségű vizet találni egy öreg kútban, aminek a vizét Kincsem megfelelőnek találta, és amelynek íze hasonlított az otthon megszokott gödi ivóvizéhez.

1876 februárjában a gödi istállókban Blaskovich Ernő tulajdonában lévő és Hesp Róbert idomítása alatti lovak Hírnök, Miczi és Kincsem voltak. Ezen kívül még Blaskovich Miklós, Gyürky Béla, Kégl György, Pöschl Ferenc és Zichy Livia grófné lovait is Hesp idomította. Ennek az évnek a márciusában Hesp Róberthez szegődött Michael Madden angol versenylovas, aki Gödön a tréningtelepen kezdett el dolgozni. Az így összeállt kiváló szakember gárda készítette fel a lovakat a versenyeken történő részvételre.

A versenylovakat akkoriban a futamok helyszínei között vonaton szállították, Kincsem így körbeutazta fél Európát. Sikereit Angliában, Ausztriában, Németországban, Franciaországban és természetesen a magyarországi lóversenyfutamokon érte el. Amikor Kincsem Berlinben futott, Heinrich Schnaebeli fényképész lefotografálta a csodakancát, ezt a képet tartják Kincsem leghűbb ábrázolásának.

Sikerei

…Némelly jutalmak, hogy az egész Világ Lovaira legyenek kitéve, szükséges és czélarányos. Mi a’ magunk középszerüsége szük körébül soha nem léphetnénk-ki, ha nem volna ki ellen vetélkedni, kitül tartani. De a’ mi még több, lovaink Híre, bár mi hatalmasok volnának is azok, illy az egész Világ Lovai számára kitett jutalmak hijával a’ Külföldre soha nem mehetne.…
– Széchenyi István: Lovakrul (1828)

Vízkelety Béla: Paraszt-lófuttatás a pesti gyepen „…ezen futtatások valódi czélja: a hazai lófajok nemesítése”, a Vasárnapi Ujság illusztrációja, 1861. 32. szám

Tulajdonosa szerint Kincsem nem veretlen, hanem verhetetlen volt, a legszorosabb futama a németországi Baden-Badenbenholt versennyel fejeződött be, de a mindent eldöntő újrafutás alkalmával fölényesen ott is győzni tudott. Kétéves és ötéves kora között, 4 teljes lóversenyszezonon keresztül, 54 futamon indult el és Európa legjobbjait legyőzve minden futamán első helyezett lett, ezzel az eredménnyel az angol telivér lófajta tenyésztésének történetében legendás lóvá vált. 1876-ban 10 futamon 10 győzelmet, 1877-ben 17 futamon 17 győzelmet, 1878-ban 15 futamon 15 győzelmet, 5 évesen pedig 1879-ben 12 futamon 12 győzelmet aratott.

1877-ben Kincsem egyik budapesti futamán mindenki biztos volt a csodaló győzelmében és a fogadások történetében ekkor történt először, hogy a második helyen befutott lóra fogadóknak fizették ki a tétre, érkezett fogadásaik nyereményét és nem a győztes lóra fogadóknak. Kincsem fogadások nélkül indult el a futamon.

A Derby győztese, 19. századi angol festmény

Az egyik legnevesebb és legfontosabb galopp futamot a német Großer Preis von Badent, háromszor is megnyerte Baden-Badenben: 1876. augusztus 31-én, 1877. szeptember 2-án és 1878. szeptember 9-én is.

Egy történet szerint Blaskovich Ernőnek az volt a szokása, hogy Kincsem minden győztes futamát követően dicséretként, kivett a gomblyukából egy ibolyacsokrot és a kantár fej-részéhez a ló füle mellé tűzte azt. A kancának később már szokásává vált, hogy amint beszáguldott a célba és visszavezették a mázsálóhoz, odanyújtotta a nyakát Blaskovich különdíjáért, a kitüntető illatos csokorért. Volt egy érdekes sétagalopp futama is egy budapesti versenyen 1878. október 20-án, ami a legkönnyebbnek bizonyult pályafutása során, ez a Ritter díj 2800 méteres távja volt. Madden zsoké lovagolta Kincsemet, de ahogy a versenylap tudósított a futamról a benevezett „versenytársak »Kincsem«-mel mérkőzni nem akarva, visszavonultak s igy ez, hátán lovarjával körüljárván a pályát, kényelmesen nyert 1625 frtot.”

Teljesítményét soha egyetlen versenyló sem tudta felülmúlni, ezzel az egyetemes magyar lótenyésztésnek szerzett máig ható világhírnevet. Utódai és azok leszármazottai a világ sok neves tenyészménesébe is eljutottak. Hírnevét jól jellemzi, hogy olyan országokban is neveztek el futamot a csodakancáról, ahol Kincsem meg sem fordult az élete során.

Díszes kitüntetései és érmei a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban vannak kiállítva, ahol az óriási vitrinben elhelyezett csontvázát és a gödi tréningtelep makettjét is megcsodálhatják a látogatók.

Fontosabb győztes galopp futamainak listája

(„The Hungarian yellow WonderMare”) Magyarországon kívül az Osztrák–Magyar Monarchia (Ausztria, Csehország)és Európa(Anglia, Franciaország, Németország) több országában 13 lóversenypályán, 54 alkalommal állt starthoz és 54 győzelmet aratott. Ezeken a diadalmas versenyeken a legyőzhetetlen Kincsem nyergében a győztes futamai során, összesen három angol zsoké (versenylovas) lovagolt: Harry Wainwright, Michael Madden és Tom Busby. Madden a Baden-Baden-ben megnyert holtverseny utáni hathosszas győzelmet magának tulajdonította és nem Kincsem munkájának, ezért elhidegült a viszony Hesp és a zsoké között, Madden Hohenlohe-Oehringen herceghez szerződött Németországba. Ezután az 1879. évi futamokon Wainwright lovagolta és kilencszer újabb győzelmekre vezényelte Kincsemet a legyőzhetetlen lovat, aztán nagyobb pénz reményében visszatért Angliába. Versenyzői pályafutásának utolsó három futamán Busby zsokéval győzött a csodakanca. Kincsem zsokéja többszor canterben[Mj. 10] verte meg ellenfeleit. A lóversenyzés a sportértékén kívül akkoriban is a fogadók játéka és a szórakoztatóipar része volt, ahol a futamon induló trenírozott ló szerezte meg a győzelmet és nem a versenylovas.

Kincsem nyilvántartott győztes futamainak listája
Dátum A futam helyszíne Kincsem versenylovasa[Mj. 11] Futam neve Befutó (1., 2., 3.)[Mj. 12] Táv / különbség hosszban[Mj. 13] Vadász és Versenylap
Vadász és Versenylap 1878. augusztus 7.jpg
1. 1876. június 21. Német Birodalom Berlin Michael Madden Erstes Criterium KINCSEM (118 lb)
Boreas
Alpenstock
1000m (5f)[Mj. 14] 4 hossz 1876. 10. 11. 41.
[Vadász és Versenylap 1]
lapszám[Lapszám 16]
2. 1876. július 2. Német Birodalom Hannover Michael Madden Vergleichspreis KINCSEM (118 lb)
Homburg
Double Zero
1000m (5f)1 hossz 1876. 07. 05. / 27.
[Vadász és Versenylap 2]
lapszám[Lapszám 17]
3. 1876. július 9. Német Birodalom Hamburg Michael Madden Hamburger Criterium KINCSEM (124 lb)
Adelaide
Hamburg
950m (4f)1 1/2 hossz 1876. 07. 12. / 28. szám
[Vadász és Versenylap 3]
lapszám[Lapszám 18]
4. 1876. július 29. Német Birodalom Bad Doberan Michael Madden Erinnerungs Rennen KINCSEM (129 lb)
Blücher
Miss Harriet
947m (4f)1 1/2 hossz 1876. 08. 09. / 32. szám
[Vadász és Versenylap 4]
lapszám[Lapszám 19]
5. 1876. augusztus 20. Német Birodalom Frankfurt Michael Madden Louisa Rennen KINCSEM (128 lb)
Regimenstochter
1000m (5f)10 hossz 1876. 08. 23. / 34. szám
[Vadász és Versenylap 5]
lapszám[Lapszám 20]
6. 1876. augusztus 31. Német Birodalom Baden-Baden Michael Madden Zukunffs-Preis KINCSEM (123 lb)
Criterium
Miss Harriet
1000m (5f) számtalan hossz 1876. 09. 06. / 36. szám
[Vadász és Versenylap 6]
lapszám[Lapszám 21]
7. 1876. október 2. Osztrák-Magyar Monarchia Sopron Michael Madden Polgárok Dija KINCSEM (114 lb)
Little Luder
Der Landgraf
1200m (6f) számtalan hossz 1876-10-04 / 40. szám
[Vadász és Versenylap 7]
lapszám[Lapszám 22]
8. 1876. október 15. Osztrák-Magyar Monarchia Budapest Michael Madden Kétévesek Versenye KINCSEM (124 lb)
Csalogany
Little Luder
948m (~4f)1/2 hossz
9. 1876. október 22. Bécs Michael Madden Kladruber Preis KINCSEM (121 lb)Der Landgraf

Hamburg

1600m (8f)10 hossz
10. 1876. október 29. Osztrák-Magyar Monarchia Prága Michael Madden Kladruber Criterium KINCSEM (123 lb)
Criterium
Hilda
1400m (7f) számtalan hossz 1876. 11. 08. / 45. szám
[Vadász és Versenylap 8]
lapszám[Lapszám 23]
11. 1877. április 27. Pozsony Michael Madden Trial Stakes KINCSEM (115 lb)Blucher

Erbprinz

1800m (9f)1 hossz
12. 1877.május 6. Budapest Michael Madden Nemzeti Díj KINCSEM (114 lb)Camillo

Csalogány

1600m (8)számtalan hossz
13. 1877. május 8. Osztrák-Magyar Monarchia Budapest Michael Madden Hazafi Díj KINCSEM (114 lb)
Bimbó
Légyott
1600m (8f)1 1/2 hossz 1877. 05. 09. /19.
[Vadász és Versenylap 9]
lapszám[Lapszám 24]
14. 1877. május 21. Bécs Michael Madden ÖsterreichischeDerby KINCSEM (119 lb)Tallos

Pfeil

2400m (12f)számtalan hossz
.
18. 1877. július 9. Hamburg Michael Madden Renadorenen KINCSEM (121 lb)Pirat

Konotoppa

2800m (14f)4 hossz
19. 1877. szeptember 2. Német Birodalom Baden-Baden Michael Madden Grosser Preis von Baden KINCSEM (112 lb)
Konotoppa
Mambrin
3200m (16f) 3 hossz 1877. 09. 05. /36.
[Vadász és Versenylap 10]
lapszám[Lapszám 25]
.
23. 1877. október 7. Osztrák-Magyar Monarchia Budapest Michael Madden Pesti St. Leger KINCSEM (114˝ lb)
Prince Giles the First
Lörincz
2800m (14f) 10 hossz 1877. 10. 10. /41.
[Vadász és Versenylap 11]
lapszám[Lapszám 26]
.
37. 1878. augusztus 1. Anglia Goodwood Michael Madden The Goodwood Cup KINCSEM (119 lb)
Pageant
Lady Golightly
4000m (2˝ miles) 2 hossz 1878. 08. 07. / 32.
[Vadász és Versenylap 12]
lapszám[Lapszám 27]
38. 1878. augusztus 18. Franciaország Deauville Michael Madden Grand Prix de Deauville KINCSEM (135 lb)
Fontainebleu
Fould Gift
2400m (12f)1/2 hossz 1878. 08. 21. / 34.
[Vadász és Versenylap 13]
lapszám[Lapszám 28]
39. 1878. szeptember 9. Német Birodalom Baden-Baden Michael Madden Grosser Preis von Baden KINCSEM (137 lb)
Prince Giles The First (122 lbs)
Purple
3200m (16f) 5 vagy 6 hossz 1878. 09. 11. / 37.
[Vadász és Versenylap 14]
lapszám[Lapszám 29]
.
46. 1879. május 8. Osztrák-Magyar Monarchia Budapest Harry Wainwright I. Osztályú Állami Dij KINCSEM (168 lb)[Mj. 15]
Harry Hall
Clarisse
2400m (12f) 2 hossz 1879. 05. 15. / 20.
[Vadász és Versenylap 15]
lapszám[Lapszám 30]
47. 1879. május 18. Osztrák-Magyar Monarchia Bécs Harry Wainwright Staatspreis Zweiter Classe KINCSEM (159 lb)
Prince Giles the First
2800m (14f) 10 hossz 1879. 05. 22. / 21.
[Vadász és Versenylap 16]
lapszám[Lapszám 31]
.
51. 1879. szeptember 2. Német Birodalom Baden-Baden Tom Busby Grosser Preis von Baden KINCSEM (141 lb)[Mj. 16]
Kunstlerin
Hessenpreis
3200m (16f) 3/4 hossz 1879. 09. 11. / 37.
[Vadász és Versenylap 17]
lapszám[Lapszám 32]
52. 1879. szeptember 29. Osztrák-Magyar Monarchia Sopron Harry Wainwright Allami-Dij KINCSEM (158 lb) 3200m (16f) befutó 1879. 10. 02. / 40.
[Vadász és Versenylap 18]
lapszám[Lapszám 33]
53. 1879. október 19. Osztrák-Magyar Monarchia Budapest Tom Busby Ritter-dij KINCSEM (159 lb) 2800m (14f) befutó 1879. 10. 23. / 43.
[Vadász és Versenylap 19]
lapszám[Lapszám 34]
54. 1879. október 21. Osztrák-Magyar Monarchia Budapest Tom Busby Kanca-dij KINCSEM (159 lb)
Ilona
Dagmar
2400m (12f) 10 hossz 1879. 10. 23. / 43.
[Vadász és Versenylap 20]
lapszám[Lapszám 35]

A valaha élt versenylovak veretlenségi örökranglistája

Minden idők veretlenségi örökranglistája
Győzelem Ló neve Tenyésztő ország Születési év Származása
1. 54/54 futam Kincsem Osztrák-Magyar MonarchiaMagyarország 1874 Cambuscan x Waternymph
2. 25/25 futam Black Caviar AusztráliaAusztrália 2006 Bel Esprit x Helsinge
3. 19/19 futam Peppers Pride USAUSA 2003 Desert God x Lady Pepper

Egy ideig ezen a toplistán a helyezettek között szerepelt a magyar „csodaló” Overdose is 14 futamból 14 győzelemmel, de Baden-Badenben egy szerencsétlen rajt következtében csupán a hetedikként érkezett a célba és ezzel veretlensége megtört.

Betegsége és kimúlása

Jellemzi a kort, hogy milyen nagy létszámban voltak tréningben ekkoriban az angol telivérek, a Vadász és Versenylap szerint az 1877. évi canpagneokra, Beesőn idomárnak 28 ló állt a kezelése alatt, Osborne idomár 27, Hesp Róbert 25, Metcalf idomárnak 20, Harraway és Planner idomár 18 versenylovat idomított egyidőben.

Az utolsó csikójának ellése után 1877-ben Kincsem megbetegedett, gyomor és bélgörcsök jelentkeztek nála. Tizenhárom éves korában, amikor éppen a születésnapja volt kimúlt a legendás telivér és anyakanca.

Kincsem halálának híre a Vadász és Verseny című lap vegyes rovatában 1887. március 17-én: Kincsem kimúlt ! — Éppen lapunk sajtó alá menetelekor kapjuk a sajnos hírt, hogy Blaskovics Ernő ur e páratlan kincse, a soha le nem győzött versenyló, telivértenyésztésünk e gyöngye, tegnap (márczius 16-án) Kisbéren kimúlt. Kincsem utolsó csíkozása óta megbetegedett, 3—4 napig tüdőlobban szenvedett, ehhez bélgörcsök járultak, melyek utoljára is legyőzték a legyőzhetlent. Blaskovics Ernő úr — ki értesülve volt, hogy beteg, — tegnap óta Szentmártonban időz, hová elég korán követi őt e gyászhír és a mély részvét minden oldalról. — Kincsem hullája ma felbontatlanul a budapesti állatorvosi tanintézetnek küldetett el. A csikó egészen jól érzi magát a dajkánál. Az Állatorvosi Tanintézetben Kincsem boncolása után az anatómiai készítményt és csontvázának összeállítását Nádaskay Béla professzor készítette. A különleges preparátumot a bonctani gyűjteménytárban tárolták, 1954-ben azonban a Magyar Mezőgazdasági Múzeumba került, ahol ma is megtekinthetik az óriási vitrinjében a múzeum látogatói. Hesp Róbert az idomár csak 39 nappal élte túl az általa nevelt kancát és 1887. április 25-én ő is elhunyt. A lótenyésztés és lóversenyzés az első világháborút megelőzően az 1910-es évek első felében már az angol szinttel vetekedő színvonalon állt Magyarországon, ami azonban a háborút és a trianoni békeszerződést követően a hanyatlás útjára tévedt. Majd a második világháborúban a Blaskovich birtok ménese is megsemmisült.

… 1944-ben jött a nagy vihar, s az ország legrégibb, legértékesebb és legeredményesebb, világviszonylatban is megbecsült magánménese 80-ik évjáratában, pár hónap alatt 100 %-ban elpusztult …
– Blaskovich János (1883–1967) mezőgazdász

forrás: wikipedia.org

Hirdetés


Hirdetés betöltése...