Gyermeknevelési támogatás (GYET), Ki jogosult rá?


Hirdetés


ÉLŐ KORONAVÍRUS TÉRKÉP, ÉS STATISZTIKA MAGYARORSZÁGRÓL, ÉS A VILÁGRÓL! FOLYAMATOSAN FRISSÜLŐ ADATOK >>>>>

Nagycsaládosok számára, a legkisebb gyermek 3-8 éves koráig havonta járó támogatás.

KI JOGOSULT RÁ?

Az a szülő vagy gyám, aki háztartásában három vagy több kiskorú gyermeket nevel.

HOL IGÉNYELHETEM?

1. személyesen vagy postai úton benyújtható az illetékes kormányhivatalnál, kormányablakoknál,

illetve a kérelmező munkahelyén;

2. elektronikus úton itt: https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu/index.php?r=client/create_gyet_off

HOGYAN IGÉNYELHETEM?

A „Kérelem gyermeknevelési támogatás megállapítására” című nyomtatványon kell benyújtani.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A GYET havi összege – a gyermekek számától függetlenül – azonos az öregségi nyugdíj mindenkori

legkisebb összegével (2017-ben bruttó 28.500 Ft/ nettó 25.650 Ft).

MEDDIG KAPHATOM A TÁMOGATÁST?

A támogatás a legfiatalabb gyermek 3 éves korától 8. életévének betöltéséig jár. Megszűnik a jogosultság, ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét és ezzel a gyermekek száma három alá csökken.

MIT KELL MÉG TUDNOM?

1. Mikor nem jár a GYET?

Amikor a szülő:

• rendszeres pénzellátásban részesül (lásd az ONYF családtámogatással foglalkozó honlapját:

http://cst.onyf.hu/hu/),

• olyan gyermek után igényli a GYET-et, akit törvény szerint ideiglenes hatállyal elhelyeztek, átmeneti

vagy tartós nevelésbe vettek, továbbá 30 napot meghaladóan szociális intézményben helyeztek el,

• előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés miatt büntetését tölti.

2. Munkavégzés GYET mellett

Heti 30 órát meg nem haladó időtartamban vagy korlátozás nélkül otthon.

3. Bejelentési kötelezettség

A GYET folyósításának, szüneteltetésének időtartama alatti 15 napon belül, írásban a kormányhivatal

részére kell jelenteni az adatok, tények változását.

Késedelmes igénybejelentés esetén visszamenőleg két hónapra állapítható meg a támogatás.

4. További információ

Az ONYF családtámogatással foglalkozó honlapja (http://cst.onyf.hu/hu/)

forrás: csalad.hu

ÉLŐ KORONAVÍRUS TÉRKÉP, ÉS STATISZTIKA MAGYARORSZÁGRÓL, ÉS A VILÁGRÓL! FOLYAMATOSAN FRISSÜLŐ ADATOK >>>>>

Hirdetés


Hirdetés betöltése...