Fontos! Ezekre a szakrendelésekre, járóbeteg ellátásokra 2018. június 9-től kötelező a BEUTALÓ! Ha nincs beutaló semmiképpen nem látják el – erre készüljön!


Hirdetés


ÉLŐ KORONAVÍRUS TÉRKÉP, ÉS STATISZTIKA MAGYARORSZÁGRÓL, ÉS A VILÁGRÓL! FOLYAMATOSAN FRISSÜLŐ ADATOK >>>>>

MELYIK ORVOSHOZ MEHETÜNK BEUTALÓ NÉLKÜL ÉS HOVÁ KÖTELEZŐ A BEUTALÓ! ITT A LISTA >> MUTATJUK MELYIK RENDELÉSRE NEM KELL BEUTALÓ ÉS HOGY HOVÁ KÖTELEZŐ! >>>

Egyes ellátásokat bármikor beutaló nélkül is igénybe vehetünk, de vannak olyan szakrendelések, ahová csak beutalóval mehetünk! Itt a lista!
Melyik orvoshoz mehetünk beutaló nélkül és melyik orvosnál kötelező? ITT A TELJES LISTA!

A beutaló nélkül igénybe vehető egészségügyi ellátások

A biztosított – a sürgősségi ellátást nem igénylő esetekben – orvosi beutaló nélkül is jogosult igénybe venni a szakorvosi rendelő által nyújtott bőrgyógyászati, nőgyógyászati, urológiai, pszichiátriai és addiktológiai, fül-orr-gégészeti, szemészeti, általános sebészeti és baleseti sebészeti, onkológiai szakellátást.

Beutalóval igénybe vehető ellátások és a beutalásra jogosult orvosok

A szakrendelésre ki utalhatja be a biztosítottat?

Az előbb nem említett járóbeteg-szakellátásokra a biztosítottat

–    a háziorvos, a házi gyermekorvos, valamint szakkonzílium céljából a fogorvos,

–    a járóbeteg-szakellátás orvosa,

–    a pszichiátriai betegek és a fogyatékosok otthonánál, illetve rehabilitációs intézményénél foglalkoztatott orvos, ideértve a fekvőbeteg-gyógyintézetek orvosát,

–    az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat orvosa,

–    a rendészetért felelős miniszter, valamint a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett és irányított szervek, a honvédelemért felelős miniszter irányítása és vezetése alá tartozó szervek orvosa,

–    a büntetés-végrehajtás orvosa,

–    a sorozó orvos,

–    az orvosszakértői szerv szakértői bizottságai orvosa,

–    az OEP ellenőrző főorvosi hálózatának orvosa,

–    a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény orvosa,

–    az országos sportegészségügyi hálózat orvosa,

–    a Nemzeti Adó- és Vámhivatal orvosa

utalhatja be.

A biztosítottat

–    MRI (mágneses magrezonancia), CT (komputertomográfia), DSA (digitális szubtrakciós angiográfia) vizsgálatra kizárólag a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa utalhatja be,

–    PET-CT (pozitronemissziós tomográfia-komputertomográfia) vizsgálat várólistájára való felvételre a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet klinikai onkológus, hematológus, idegsebész, valamint neurológus szakorvosa tehet javaslatot a külön jogszabály szerinti indikáció esetén,

–    fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni szakápolásra, otthoni hospice ellátásra a kezelőorvos,

–    az otthoni szakápolás körébe tartozó szakirányú szolgáltatásokra kizárólag a megbetegedés gyógykezeléséhez szakorvosi képesítéssel rendelkező orvos, vagy annak kezdeményezésére háziorvos,

–    krónikus ápolás finanszírozására szerződött egészségügyi szolgáltatónál történő intézeti ápolásra a háziorvos és a fekvőbeteg-gyógyintézet orvosa,

–    rehabilitációs ellátásra kizárólag a rehabilitációt megalapozó megbetegedés gyógykezeléséhez szükséges szakorvosi szakképesítéssel rendelkező orvos és e megbetegedéshez kapcsolódó esetleges szövődmények tekintetében illetékes szakorvos, illetve a rehabilitáció vagy fizikoterápia szakorvosa utalhatja be.

A biztosítottat – az adott szakma tekintetében – a progresszivitás figyelembevételével – a biztosított választása alapján

  1. a) a biztosított bejelentett lakóhelye szerint, vagy
  2. b) a biztosított bejelentett tartózkodási helye szerint, illetve
  3. c) ha a beutaló orvos háziorvos, akkor az a) és b) pontban meghatározottakon túl a háziorvos telephelye (ennek hiányában székhelye) szerint

ellátásra kötelezett járóbeteg-szakellátásra, illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézetbe lehet beutalni.

A beutaló orvos a fentiektől eltérően, az adott szakellátás tekintetében a biztosított ellátására területileg nem kötelezett egészségügyi szolgáltatóhoz utalja be a biztosítottat, ha a szolgáltató a beutaló orvos vagy a biztosított felé írásban nyilatkozott arról, hogy fogadja a biztosítottat. Ebben az esetben a szakellátást nyújtó szolgáltató a beutaló orvos megkeresésére 48 órán belül írásban (postai vagy elektronikus úton) nyilatkozik arról, hogy fogadja-e a biztosítottat.

A beutalás szerinti egészségügyi szolgáltató a biztosítottat abban az esetben utalhatja tovább magasabb progresszivitási szintű ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóhoz, ha a biztosított ellátásához szükséges feltételekkel nem rendelkezik.

Forrás : kormany.hu

ÉLŐ KORONAVÍRUS TÉRKÉP, ÉS STATISZTIKA MAGYARORSZÁGRÓL, ÉS A VILÁGRÓL! FOLYAMATOSAN FRISSÜLŐ ADATOK >>>>>

Hirdetés


Hirdetés betöltése...