Éjszaka megjelent a a rendelet az újranyitásról! Íme a lista mi változik, és hogyan!


Hirdetés


Orbán Viktor miniszterelnök szerda esti bejelentése és Gulyás Gergely miniszter csütörtöki tájékoztatása után a Magyar Közlönyben csütörtök éjszaka meg is jelentek az új intézkedések részletszabályai.

Egyszerre három közlöny is megjelent csütörtök éjszaka. A 96-os számúban szerepel a kormány rendelete a védelmi intézkedésekről, amelyek a vidéki élet újraindításának részleteit szabályozza, valamint a kijárási korlátozás Budapest fővárosban és Pest megye területén való fenntartásáról szóló rendelet is.

A vidéki enyhítésről szóló rendelet kimondja:

 • E rendelet hatálya – Budapest főváros és Pest megye kivételével – Magyarország területére terjed ki.
 • A március 27-i rendelettel elrendelt kijárási korlátozás megszűnik.
 • Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) tartani.
 • Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
 • A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok is látogathatóak.
 • Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
 • Az élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65 életévét betöltött személy tartózkodhat.
 • A településen működő piac nyitva tartásának rendjéről és a piacnak a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről a települési önkormányzat e rendelettől eltérően rendelkezhet.
 • A piac nyitva tartása alatt olyan kizárólagos látogatási idősávot kell megállapítani, amely alatt a piacot kizárólag 65. életévüket betöltött személyek látogathatják.
 • Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.
 • A vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a presszó – kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett.
 • A vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
 • A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható.
 • A szabadtéri múzeum és állatkert nyitva tarthat és látogatható.
 • A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható.
 • A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról az üzletek üzemeltetője gondoskodik.
 • A vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni.
 • A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének e rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember 1. napjáig nem kell a közterülethasználati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után.
 • A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható.
 • A vallási közösség szertartása, továbbá – a házasuló felek kivételével – a polgári házasságkötés és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását.
 • A felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben látogatható.
 • A felsőoktatási intézmény kollégiuma hallgatók általi látogatása tilos.
 • A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a rektor gondoskodik.
 • Szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott védelmi intézkedést, valamint a védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosítására vonatkozó szabályokat megszegi.
 • Szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.
 • Szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege a Szabs. tv. 99. § (2) bekezdésétől eltérően ötezer forinttól százezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén százötvenezer forintig terjed.
 • A rendelet pontjai május 4-én lépnek hatályba.

Budapestre és Pest megyére pedig az alábbi rendelet jelent meg:

 • A kijárási korlátozás Budapest főváros és Pest megye területén fennmarad.
 • A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet és a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet hatálya Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki.
 • Ez a rendelet 2020. május 4-én lép hatályba.

Rendezvények országosan.

 • Csütörtök éjjel külön rendelet nem jelent meg arról, ami a rendezvényeket általánosan szabályozná, viszont a kormányszóvivő csütörtök esti pontosítása óta tudjuk, hogy semmilyen tömegrendezvényt, így az 500 fő alattiakat sem engedélyezik Magyarországon augusztus 15-ig a koronavírus-járvány miatt.
 • Az augusztus 15-i határidő jelenleg egyetlen dokumentumban sincs említve. Minden bizonnyal ennek a dátumnak a kimondása a nagy fesztiválok szervezői számára volt fontos, ezzel ugyanis megszűnt a bizonytalanság és eldőlt az idei évi sorsuk. Gerendai Károly (a Sziget fesztivál kisebbségi tulajdonosa) egy hete adott interjút, amiben rámutatott, hogy nem mindegy, ki lép a fesztiválok kérdésében (a szervező vagy a fellépő). “Ha a fesztivál mondja le a koncertet, akkor bukják az előlegeket, ami egy több milliárdos összeget jelent. Viszont ha a járványügyi viszonyok miatt nem lehet megrendezni, akkor vis maiorról van szó, akkor az előlegek visszakérhetőek” – mondta a Sziget fesztivál alapítója. Azzal, hogy Gulyás Gergely kimondta az augusztus 15-i határidőt, a szervezők hivatkozhatnak vis maiorra valószínűleg.

Sportrendezvények szabályozása országosan május 4-étől:

 • Magyarország egész területén sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható.
 • A sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett.
 • A lóversenyt sportrendezvénynek kell tekinteni.

Mindezek mellett a várakozásoknak megfelelően megjelent az a rendelet is, amely újra lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak, hogy erre a hosszú hétvégére szigorúbb kijárási korlátozásokat határozzanak meg.

 • 2020. május 1. (péntek) 00.00 órától 2020. május 3. (vasárnap) 24.00 óráig terjedő időtartamra a települési – a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület esetében a fővárosi, egyéb fővárosi terület esetében a kerületi – önkormányzat rendelettel a település, illetve a fővárosi kerület vonatkozásában a kijárás korlátozására a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltaktól szigorúbb szabályokat állapíthat meg.
 • A rendelet május 1-jén lép hatályba és 4-én hatályát veszíti.

Hirdetés


Hirdetés betöltése...