A minisztériumban is komolyan veszik a bükki füvesember, Gyuri bácsi, “Babaváró programját”


Hirdetés


A Bükk­szent­ke­resz­ten élő Szabó György, vagy aho­gyan az or­szág­ban min­denki is­meri, Gyuri bácsi, a bükki fü­ves­em­ber fel­aján­lotta a mi­nisz­ter­el­nök­nek és a csa­lád­ügyi ál­lam­tit­kár­nak, hogy tu­dá­sát a csa­lá­dok bő­ví­té­sé­nek szol­gá­la­tába ál­lítja. Le­ve­lét mind­két he­lyen meg­kap­ták, és – mint azt Novák Ka­ta­lin ál­lam­tit­kár saj­tó­iro­dá­ján meg­tud­tuk – fog­lal­koz­nak a ja­vas­lat­tal.-írja a ripost.hu

Szabó György szerint ha a kormány családtámogatási rendszerét kiegészítenék az általa kifejlesztett Babaváró programmal, akkor három-négy év alatt megállítható lenne a népesség fogyása.

Egyre gyakoribb, hogy az orvosok nem találnak rá okot, miért nem fogan meg a hőn áhított baba az adott párnál. Meggyőződésem szerint ilyen esetekben a stressz és az élelmiszereinkben, a környezetünkben lévő rengeteg káros anyag, kemikália az akadálya a fogantatásnak

– nyilatkozott a füvesember.

Hirdetés


Hirdetés betöltése...