19 dolog, amit egy anya el kell, hogy mond­jon a fiánakHirdetés betöltése…

Fiús anyuka vagyok. Fiús anyá­nak lenni, több, mint meg­ta­ní­tani, hogyan kösse be a cipőfűző­jét, aztán hetente két­szer más­fél órát izgulni érte a foci­pá­lya szé­lén. Fiús anyá­nak lenni nagy felelős­ség. Nem ékes­ke­dem más tol­lá­val, ez a lista nem az én fejemből pat­tant ki. De érde­mes elol­vasni és min­den sza­vát meg­fo­gadni, mert sok év múlva egy csi­nos, ked­ves kis­lány nagyon hálás lesz majd érte…

Ezt a cik­ket a Pik­nik maga­zin olda­lán talál­tuk. A Pik­nik maga­zi­non meg­ta­lál­ha­tod a leg­jobb gye­rek­prog­ra­mo­kat és sok, ehhez hason­lóan érde­kes cik­ket is. Nézd meg itt!”

1. Spor­tolj.

A sport meg­ta­nít becsü­le­te­sen nyerni, mél­tó­ság­gal veszí­teni, tisz­telni a sza­bá­lyo­kat. Segít beosz­tani az idő­det és távol tart a baj­tól. Meg talán meg­ta­nulsz dobni és elkapni.

2. Te adod meg egy intim kap­cso­lat alaphangját.

Ezért ne vegyél el olyas­mit egy lány­tól, amit később már nem adhatsz neki vissza.

3. Pisilj óvatosan.

Tudod, azt vala­ki­nek fel is kell taka­rí­ta­nia utána.

anya-fia

4. Taka­ré­kos­kodj.

Spó­rolj amíg fia­tal vagy, később még szük­sé­ged lehet rá.

5. Engedd meg, hogy bemu­tas­sam a mosogatógépet.

Meg a sütőt, a főző­la­pot, a mik­rót, a mosó­gé­pet, a vasa­lót és a por­szí­vót. Most kér­lek menj és hasz­náld is őket.

6. Legyen hited.

Higgy és légy szel­lemi vezető.

7. Ne legyél verekedős.

Soha ne legyél egy vere­ke­dés kez­de­mé­nyezője, de ha egy idi­óta beléd köt, kér­lek védd meg magad.

8. Tanulj.

A tudást soha senki nem tudja elvenni tőled.

9. Bánj ked­ve­sen a nőkkel.

Az örökké túl hosszú idő az egye­dül­lét­hez, de még hosszabb,ha együtt kell élni vala­ki­vel, aki utálja az ábrázatodat.

anya-fia

10. Adj magadra és legyél büszke a külsődre.

11. Legyél erős és gyen­géd is egyben.

12. Egy nő bár­mire képes, amire te.

Vagyis épít­heti a kar­ri­er­jét, amíg te haj­nali 3-kor pelen­kát cse­rélsz. Egy jól működő kap­cso­lat titka a köl­csö­nös tisztelet.

13. A kérem és a köszö­nöm hasz­nos kifejezések.

14. A kor­társ nyo­más félel­me­tes dolog.

Legyél jó vezető és a töb­biek követni fognak.

anya-fia

15. Virá­got venni szí­ved válasz­tott­já­nak csak úgy, min­dig jó ötlet.

16. Jobb ked­ves­nek lenni, mint ha min­dig neked van igazad.

17. Min­den hely­zet­ben őrizd meg a humorérzéked.

18. Válassz jól feleséget.

A menyem lesz a kul­csa annak, mennyi időt tölt­he­tek majd veled és az unokáimmal.

19. Ne felejts el felhívni.

Mert lehet, hogy nagyon hiány­zol nekem.

  

Forrás: www.piknikmagazin.hu

Gyógymód izületi kopásra, hogy elkerüld a protézist!
Az esti mobilozás veszélyei! Komolyan… ne mobilozz az ágyban!Hirdetés
Hirdetés betöltése...
Hirdetés

Válassz egy ajtót, azt amelyik a legközelebb á... Nézz végig az alábbi ajtókon és a mögöttük levő utakon, kilátáson. Válassz egyet. Az ilyen típusú tesztek nagyon népszerűek az internet világában, most mi is hoztunk nektek egy érdekeset. Csak válaszd ki az alábbi ajtók közül a számodra legszebbet, majd olvasd el a hozzá ta...
Utolsó kívánsága teljesült azzal, hogy fiáva... Nem voltunk biztosak benne, hogy ez a "történet" illik az oldalunk tartalmába, de végül úgy döntöttünk bemutatjuk! Miért? Azért ha úgy érzed rossz az életed, ha úgy érzed valami nem jó, tudjad, hogy a szeretetnél, és az egészségednél nincs fontosabb a világon, és ha "csak eze...
Sokszor jelenik meg egy “számsor” az ... Találkoztál már olyan feliratokkal, elektronikus kijelzőkkel, ahol például a 11:11, vagy a 03:33 számsor jelent meg? És ez nem egyszer fordult elő, hanem már két-három alkalommal is? Nos, ez nem véletlen, hiszen ilyenkor az Univerzum igyekszik egy üzenetet eljuttatni hozzád, mégpedig...
Sikeres akarsz lenni? Akkor tartsd be a legfontosa... Egy ismerősöm úgy fogalmazott néhány napja, hogy: folyamatban van élete rendbe tétele. Elgondolkodtam, mit is jelenthet ez a folyamat. Ha nem vigyázunk, akkor a teljes életünket eltölthetjük annak rendbetételével, s a végén döbbenünk rá: még azt sem tudjuk, hogy mi a rend. A sike...
Nem értette miért beteg állandóan a gyermeke. ...   A kisebb gyerekeknél egy bizonyos pontig “természetes”, hogy folyton betegeskednek. Alig lábalnak ki a hűlésből, és az óvodai közösségben máris egy újabb vírust szedhetnek fel. Azonban, ha a gyerek, látszólag semmi ok nélkül, állandóan beteg, felmerülhet a jogos kér...
KÓRHÁZBAN A GYERMEK – NE LEGYEN PADLÓN AZ AN... 1. SCA Care of Life, Fenntartható társadalmi felelősségvállalás kerekasztal   Sajtóanyag 2014. október 21. – Mátraháza   2014 a család éve (ENSZ, www.family2014.org) jegyében szervezte meg az SCA Care of Life programja keretében a Fenntartható Társadalmi Felelősségválla...
Karma: ahogyan viselkedsz másokkal, azt kapod vis... Gyakran negatív töltetet hordoz, amikor a karmáról hallunk, gondolok itt arra, hogy valaki valami rosszat tett, és a rossz cselekedet visszahat az elkövetőre, mint valamilyen törvényszerű igazságszolgáltatás. Ez egy rendkívül gyenge, és felszínes képe a karmának. Szanszkrit nyelve...
Hogyan vonzzuk be életünkbe azt, amit szeretnén... Ha elég figyelmesek vagyunk, és nem merülünk teljesen el a hétköznapi önsajnálatba, munkába és pénzkeresésbe, észrevehetjük, hogy szinte minden nap történik velünk valami „véletlen”. Illetve véletlennek hitt dolog, mert tudjuk, hogy véletlenek nincsenek, hanem mindennek jól ...

Facebook hozzászólás